Giao lưu "Hội Thơ Nguyên Tiêu Phú Yên 2011"


Đà Rằng: đã đến Phú Yên
đọc thơ Núi Nhạn thức đêm Tuy Hòa
lòng còn Đại Lãnh Sông Ba
tay vin Đèo Cả tình đà Cù Mông

lạ lùng con mắt lá răm...

(Phú Yên - thơ Thái Anh)


alt
 
"Đường thơ nào chẳng gập ghềnh?"...
Tháp Nhạn với Đường Thơ gấp khúc tầng mây...
 
alt
 
Hội Thơ Nguyên Tiêu Phú Yên 2011...
 
alt
 
Đường Thơ...
 
alt
 
Rủ nhau đi trẩy Hội Thơ...
 
alt
 
"Nhặt thơ" trên Đường Thơ...
 
alt
 
Dập dìu Tài tử - Giai nhân...
 
alt
 
"Vườn Thơ" Núi Nhạn...
 
alt
 
Trình diễn Thơ Phú Yên...
 
alt
 
Triển lãm Ảnh nghệ thuật ...
 
alt
 
Trình diễn Thơ Cổ...
 
alt
 
Trăng Nguyên Tiêu lung linh Tháp Cổ...
 
alt
 
Các Tiên Nữ đăng quang Cuộc thi "Người Đẹp Nguyên Tiêu qua ảnh Nghệ thuật"...
 
alt
 
 Đêm liêu trai với tiếng thơ tiếng sáo lưng trời ...
 
alt
 
Thơ Bình Thuận trên Đường Thơ núi Nhạn
(Trở về - thơ Đỗ Quang Vinh)...
 
alt
 
Thái Anh với "Rượu Làng Vân"...
 
alt
 
Thái Anh với Hội Thơ Nguyên Tiêu Phú Yên 2011...
 
alt
 
"Cảm tưởng" về đêm thơ Núi Nhạn với Phóng viên Đài PT-TH Bình Thuận...
 
alt
 
Cùng thả thơ nào...
 
alt
 
Bay lên thơ ơi cùng vươn tới tầm xa Nhân loại...
 
 
Đoàn Văn Nghệ Sĩ Bình Thuận Giao lưu cùng các Đoàn Văn Nghệ Sĩ TP.HCM Huế Đà Nẵng Hải Dương và 7 Tỉnh Duyên Hải Miền Nam Trung Bộ tại "Hội Thơ Nguyên Tiêu Phú Yên 2011":
 
alt
 
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
 

Hoài Khánh

Xem ảnh về Ngày thơ ở Phú Yên thấy tổ chức hoành tráng quá. Thật đáng nể!